Test, İnceleme Ve Analizler Hakkında Bilgi

Durma Sende Paylaş!

test-inceleme-ve-analizler-hakkinda-bilgi Test, İnceleme Ve Analizler Hakkında Bilgi

Testler, incelemeler ve analizler.

Bunlar hem restorasyondan önce gerçekleştirilir ve eserin onarım öncesindeki onarım sırasındaki ve onarım sonundaki durumunun kanıtı olmak üzere bir belge hazırlanmasını sağlar. Yüzey incelemeleri, resimde, özellikle kullanılır: teğet geçen veya çok yakından tutulan ışık, resim tabakasındaki kalkmaların (kabarcıklar), zemindeki biçim değişikliklerinin ve ressamın üslubunun (kabartma fırça izleri) saptanmasını sağlar; makrofotoğraf, yüzeyin 5-10 kat büyük bir röprodüksiyonunu verir ve boya çatlakları ağının ve yeniden boyanmış yerlerin saptanmasını sağlar; mikrofotoğraf, mikroskop aracılığıyla 3 000 kata kadar büyütmeler gerçekleştirir; morötesi flüorışı tablonun yüzeyinin incelenmesini sağlar; tablonun kızılötesi ışınlar altında incelenmesi, yapılan değişikliklerin, hazırlık niteliğindeki desenin, bir imza bulunup bulunmadığının saptanmasını sağlar; röntgen zeminin gözlenmesine imkân verir. Bazen görsel inceleme yeterli olmaz ve bu durumda katmanların star- tigrafisini incelemek için tablodan bir örnek alınması gerekir; ardından analizler gerçekleştirilir: X mikroflüorışımmı ve X ışınları kırınımı yardımıyla boya maddelerinin fiziksel kimyasal analizi; kızılötesi tayf ölçüm ve renk ölçümle bağlayıcı maddelerin incelenmesi… Arkeolojik nesne çok yakına tutulan ışıkta, UV flüorışı altında, optik ve elektronik mikroskoplarda, çift göz mercekli bir büyüteçle incelenir. Endoskopi, radyoskopi, mikroskopi vb sayesinde, nesnelerin iç yapısı gözlenebilir duruma gelmiştir. Işılışıma seramiklerin sahte olup olmadıklarını saptar ve tarihlendirir. Laboratuvarlar bunlardan başka sayısız fiziksel – kimyasal analiz yöntemine sahiptir: renk ölçüm, spektrofotometri, UV veya X flüor ışısında yayım spektrofotometrisi atom soğurulması, nötron etkinliği.

Testler, incelemeler ve analizler temizlik, vernik kazıma, yeniden boyanmış yerlerin kazınması vd çeşitli işlemlerin en iyi biçimde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu işlemlerle ilgili karar, değişken bir «felsefe» ile belirlenir: onarım konusunda, zevklerin, meslek ahlakı ölçütlerinin gelişmesine ve bilimsel ilerlemelere bağlı olarak her şey yeniden tartışılır. Bugünkü eğilim, «güzelleş- tirmeksizin», «iyileştirmeksizin» veya «yeniden yapmaksızın», eserin tarihine ve estetik rolüne saygı göstermek ve onu uzun ömürlü kılmak yönündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.