Atlantik Hakkında, Okyanusu Derinliği

ATLANTİK OKYANUSU Pasifik Okyanusu’ndan sonra yüzölçümü bakımından ikinci büyük okyanus olan Atlantik Okyanusu, dünya yüzeyinin beşte birini kaplar. Mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan efsanevi dev Atlas’ın adıyla anılan bu büyük deniz büyük keşifleri takiben, XVI. yüzyılın sonundan itibaren Eskidünya ile… Continue Reading