Schrödinger Atom Modeli Kısaca

Durma Sende Paylaş!

Schrödinger-Atom-Modeli-Kısaca-226x180 Schrödinger Atom Modeli Kısaca

Schrödinger Atom Modeli Kısaca

Dalga mekaniğinde atom (Schrödinger Atom Modeli Kısaca)

Maddenin, dalga ve parçacık biçimindeki çift karakteri ve belirsizlik ilkesi Bohr modelinin ve bir yörüngede dönen noktasal elektron tasarımının terk edilmesine yol açtı. Kendine özgü bir muhakeme ve hesaplama tarzıyla birlikte yeni bir yaklaşım ortaya çıktı. Bir elektronun hareket halindeki konumu, hızı ve yönü aynı anda bir arada belirlenemediğinden, onun çekirdeğin çevresindeki bir mekân hacmi içinde (buna yörünge veya elektron bulutu denir) bulunması olasılığı var demektir. Elektrona, dalga fonksiyonu (ıj>) denen tamamen matematiksel karmaşık bir fonksiyon atfedilir; bu fonksiyon, AvusturyalI Erwin Schrödinger tarafından ortaya konmuş ve henüz kanıtlanmamış bir denklemin çözülmesiyle hesaplanır.

Schrödinger denkleminin, en zayıf enerjili durumdaki (buna temel durum denir) hidrojen atomunun tek elektronuna uygulanması, daha önce gezegen modeliyle yorumlanmış olan deneysel sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır. Fakat aynı denklem, uyarılmış durumlar denen, enerjilerin temel durumdaki enerjiden daha yüksek olduğu sıradışı durumları da bir bütün içinde ele almakta ve modelin hidrojenden farklı atomlara da yaygınlaştırılmasını ve genelleştirilmesini sağlamaktadır. Diğer atomların elektronları temel durumlarında, hidrojen atomunun uyarılmış durumlarına benzer yörüngelerde bulunurlar.

Tek bir elektrona sahip atomların bir manyetik alan veya bir elektriksel alan etkisi altında davranışlarını açıklamak için spin kavramını işin içine sokmak gereği duyuldu; bunun da matematiksel formüllendirilmesi İngiliz Paul Dirac sayesinde oldu (klasik mekaniğe göre ilk yaklaşımla, spin, elektronun kendi üzerinde özel bir dönme hareketi ile ortaya çıkmaktadır).

Diğer taraftan dalga mekaniğinden Pauli dışlama ilkesi ortaya çıkmaktadır, buna göre aynı atomun iki elektronu n, l, m, s gibi kuvantum sayılarının bütünüyle tanımlanamaz.

Aynca elektronların genel olarak çekirdek çevresinde belli bazı doğrultularda toplandığı ortaya çıkmıştır.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.