Restorasyon Nedir? Ne Demektir?

Durma Sende Paylaş!

Restorasyon hakkında kısaca ansiklopedik bilgi.

Restorasyon eski onarım izlerini ve kalıntılarım temizledikten sonra eserin orijinalini eski durumuna getirme eğiliminde olan Ruskinin (1819-1900) «arkeolojik» tutumu ile «bir yapıyı» restore etmek, onu onarmak veya yeniden yapmak değil, belli bir anda hiç var olmamış gibi eksiksiz olarak yeniden eski durumuna getirmektir diyen Viollet-le-Duc’ün (1814-1879) yaklaşımı arasında gelişmiştir. Bu anlayışla sayısız yanlış restorasyon yapılmıştır. Bugün, bir eserin restorasyonunun özel bir düşünme ve karar süreci gerektirdiği ve zamanla fiziksel ve kimyasal dönüşüme uğrayan bir nesnenin orijinal haline ulaşmanın imkansız olduğu kabul edilmektedir. Nesnenin tarih ve işlevinin izleri restorasyon adına yok edilmemelidir. Müze yöneticisi, çoğu zaman, koleksiyonlarının önemine, nesnelerin estetik, tarihsel veya belgesel değerine, belgelerin kullanımına (sergileme veya inceleme) bağlı olarak bir seçme yapmak zorundadır. Restorasyonun en büyük güçlüklerinden biri eski onarım izlerinin yok edilmesi olduğundan, her şeyi restore etmek de pek temenni edilecek bir şey değildir. Yeni bir alan olan fotoğraf restorasyonunda tatmin edici onarım maddeleri ve yöntemleri olmadığında, çoğu zaman hiçbir şey yapmamak ve esere el sürmemek yoluna gidilmektedir: araştırmacıların yeni teknikler bulmaları beklenirken, önleyici korumaya ağırlık vermek daha uygun görünmektedir. Ne yazık ki, bazen restorasyon zorunlu olmaktadır. O zaman, Cesare Brandi’nin ortaya koyduğu üçlü kural uygulamr: değişmezlik, seçilebilirlik, tersinirlik. Değişmezlik demek onarım malzemelerinin zaman içinde kimyasal olarak değişime uğramaması, kararlı, sabit olması demektir; seçilebilirliğe gelince, eser eski hâline getirildikten sonra ona bakıldığında, onarılan bölümler orijinal bölümlerden ayırt edebilmelidir; tersinirlikse kullanılan onarım malzemesinin çıkarılabilmesi, esere zarar vermeden yok edilebilmesidir. Bu nedenle 1960’larda onarımda kullanılan çözünür naylon tartışmalara yol açmıştır ve başka zemine aktarımdan (orijinal zemini yok etmektedir) ve astarlamadan (öncesinde pano inceltilmektedir) olabildiğince vazgeçilmektedir.

restorasyon-nedir-ne-demektir Restorasyon Nedir? Ne Demektir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.