Müzik’te Biçim, Tür Ve Diller

Durma Sende Paylaş!

muzikte-bicim-tur-ve-diller Müzik'te Biçim, Tür Ve Diller

BİÇİMLER, TÜRLER VE DİLLER

Biçim, müziğin mimari sunumudur: müzikal düşüncelerin zaman içinde tutarlı bir bütün halinde eklemlenme ve gelişme tarzıdır. Biçim, diğer sanatlarla ortak üç temel ilkeye dayanır: simetri (denge ve sağlamlık etkeni), tekrar (dinleyiciyi teşhis etmeye ve hatırlamaya zorlar) ve hareket (belli bir hedefe yönelik eylemi, dinamizmi doğurur). Dolayısıyla biçimsel gelişim, pek çok düzeyde etkide bulunan birlik ve karşıtlık öğelerine dayanır: ilk düşüncelerin sunulması, en yüksek noktaya doğru ilerleme ve bunların çözülmesi, belirli parçaların daha geniş bütünler halinde eklemlenmesi…

ikili (iki bölümlü, AB), tek temalı (tek bir temaya dayalı) biçimlerde, genellikle, bir serim ile temanın aktarılabildiği, çeşitlendirilebildiği veya geliştirilebildiği cevap bölümü vardır. Lied biçimleri de denen üçlü (ABA) biçimler ise, serim-karşıt bölüm- yeniden serimin birbirini izlemesine dayanır.

Batı müziğinin en gelişkin biçimlerinden biri sonattır. Bir serim (bir geçişle birbirine bağlanmış iki tema), bir merkezi gelişim ve bir yeniden serimden oluşan sonat, çalgısal bestelerde kullanılır: sonat, üçlü, dördü, beşli, senfoni…

Biçimler aynı zamanda, icracıları (solist veya grup, çalgısal veya vokal bileşenler), atmosferleri ve icra mekânlarıyla (konser salonu, tiyatro, ibadet yeri…) birbirinden ayrılan değişik müzik türlerinin ayırt edilmesini sağlar.

Müzik biçimleri ve türleri Antikçağ’dan günümüze sürekli gelişmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.