Müzik Nedir? Müziğin Tarihi Hakkında Bilgi

Durma Sende Paylaş!

Müzik ile ilgili ansiklopedik bilgi. Müzik nedir, tarihçesi nedir hakkında yazı.

Sanatların en soyutu olan ve kuralları gibi kullanımları da medeniyetlere göre değişen müzik, otuz bin yılı aşkın eski mağara resimlerinin de gösterdiği gibi sanatların en eskilerinden biridir: anlaşıldığı kadarıyla, dillerden eski olan melodi, törenlere, çalışmalara ve danslara eşlik ediyordu. Zamanla ilk işlevlerinden kopan müzik, çağlara ve ülkelere göre, kâh her türlü sözden uzak, kâh söze ve harekete dayalı bir sanata yol açarak çeşitlendi. Modernliğin ürünü olan sözel kültürdeyse, özellikle gençler arasında önemli bir rol oynamaktadır.

XVIII. yy’da Jean-Jacques Rousseau tarafından «sesleri insan kulağına hoş gelecek biçimde bir araya getirme sanatı» olarak tanımlanan müziğin alanı, 1900’lerde, çok daha çeşitli ses etkinliklerine yönelerek genişlemiştir (fütürist «gürültü sanatı», Pierre Schaeffer’in «somut müziği», rock, rap…). Bununla birlikte, bu kavram, Eski Yunan’da Zeus ve Mnemosine’nin kızları olan dokuz Musalar’m yönetimindeki sanatlar topluluğunu belirten mu- sike kavramından çok daha dardır; o çağda şiiri ve dansı da içine alan müzik, kürelerin ve ruhların uyumunu olduğu kadar yankı yapan cisimlerin uyumunu da kapsıyordu ve MS VI. yy’da, eski kuramların savunucusu Boetius müzik için şu tanımı öneriyordu: «Kendi içinde derinlere inen herkes bunun ne olduğunu gayet iyi bilir.»

muzik-nedir-muzigin-tarihi-hakkinda-bilgi-350x350 Müzik Nedir? Müziğin Tarihi Hakkında Bilgi

Müzik sözcüğü sonunda, daha genel bir biçimde, sadece ses kümelerini belirtir olduysa da, müzik hem bir sayı bilimi, hem de soyut bir sanat (maddi sunulara en az bağlı, insan duyarlılıklarını ifade etme gücü en fazla olan soyut sanat) olmaya devam etmektedir.

Müzikoloji, halk müziği (folklora bağlı), eğlence müziği («hafif müzik» veya «sahne müziği» ) ve sanat müziği («ciddi» , «klasik» veya «büyük müzik» de denir) dışında, uzmanlık alanlarını da sınıflandırmaktadır: müzik tarihi, etnomüzikoloji (etnik müziklerle ilgilenir), akustik (sesin fiziksel özelliklerini inceler), psikoakustik (sesin, insanın işitsel sistemi tarafından algılanmasıyla ilgilenir), kuram, analiz (bir eserin parametrelerini çözümler), estetik, müzikle tedavi (sesin iyileştirici özelliklerini ele alır), organoloji (müzik aletlerini inceler), müzik sosyolojisi…

—-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.