Milli Kültürümüzü Oluşturan Öğeler Nelerdir? Kısa Açıklamalar Halinde

Durma Sende Paylaş!

Milli-Kültürümüzü-Oluşturan-Öğeler-250x165 Milli Kültürümüzü Oluşturan Öğeler Nelerdir? Kısa Açıklamalar HalindeMilli kültürümüzü oluşturan öğeler dil, din, gelenek ve görenek, sanat, dünya görüşü ve tarihtir.

Dil
Milli kültür öğelerinin başında dil vardır. Diğer unsurların ortaya çıkabilmesi için dil bu öğeler arasında ilk sırada bulunur. Dil olmadan diğer milli kültür öğeleri meydana gelemez. Milletin ses dünyasını dil oluşturur ve her milletin dili farklı şekillerin algılanması ve yorumlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Milli kültürün tüm değerlerini bünyesinde barındıran dil, bir kültür hazinesi niteliği taşır. Her milletin kendine has kullandığı dil, o milletin düşünce yapısını ve zihninin ortaya koyar.

Din
İmparatorlukların milli topluluklara geçme dönemine kadar ilk sırada tutulan milli kültür öğesi din, rolü değişse de kültürdeki yerini korumaya devam etmiştir. Dini bayramlar, törenler dinin milli kültürdeki yerini ön plana çıkarır.

Gelenek ve Görenek
Yazılı olmayan ya da bir kısmı yazılı olan milletlerin sözlü kanunları olarak bilinir. Yazılı kanunlar pek çoğuysa gelenek ve göreneklere göre şekil almıştır. Anayasası bulunmayan ülkelerde geçerli olan hala gelenek ve göreneklerdir ve bunlar toplum düzenini sağlar. Toplum içerisinde sosyal ilişkileri belirleyen unsurlar gelenek ve görenek olarak nitelendirilir.  Konuşmak, yazma, saygı göstermek, selamlaşmak gibi davranışlar gelenek ve göreneklerin içerisinde yer alır.

Sanat
Milli değerler arasında bir milleti diğerinden ayıran zevkleri ve millete özgü duyguların şekillenmesi sanat olarak adlandırılır. Her milletin sergilediği sanat eğilimi birbirinden farklıdır. Sanat bir milletin ortak zevkini ifade ediş şeklidir. Sanat kültürü edebiyat, resim, heykel, mimari gibi farklı kollara ayrılır.

Dünya Görüşü
Sosyal olaylara karşı bireylerin tutum ve davranışlarının ortak olduğu ve bir milleti diğerlerinden ayıran hayat felsefesi olarak nitelendirilir. Namus, temizlik, ölüm, ahlak gibi kavramları içerir.

Tarih
Kültürü ortaya çıkaran unsurlar arasında bulunan tarih, dünü bugüne bağlar. Tarih sayesinde aynı milletten olan insanlar akrabalıklarını bilir ve hayatını da ona göre şekillendirir.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.