Londra Bilim Müzesi Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Durma Sende Paylaş!

Londra Bilim Müzesi

Sanayileşmiş ülkelerin çoğunda olduğu gibi İngiltere’de de bilimsel ve teknik müzeler doğmuştur. Londra Bilim Müzesi temel hedeflerinden birinin the fully understanding of Science’ı (bilim ve tekniğin halk tarafından anlaşılmasını) sağlamak olduğunu ilan etmiştir. Bu müze, doğrudan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na bağlı, klasik türde metotlu büyük bir bilim ve sanayi müzesidir.

Müzenin tarihi XIX. yy’ın ikinci yarısında başlar. Teknik ve sanayi gelişimi oldukça ileri olan İngiltere, 1851’de çok başarılı bir girişim olan ilk Dünya Sergisi’ni düzenler. Bu serginin başlıca savunucuları Sanatı ve İmalatı Teşvik Derneği üyeleridir; bunlar, başkanları olan kraliçenin kocası Prens Albert’in onuruna «Prensin ekibi» adıyla anılan bir grup oluştururlar. Bu yaklaşımla, Dünya Sergisi’nden arta kalan ve orada sergilenmiş bazı eşyalarla, 1852’de South Kensington Müzesi’ni kurarlar.

londra-bilim-muzesi-hakkinda-ansiklopedik-bilgi Londra Bilim Müzesi Hakkında Ansiklopedik Bilgi

South Kengsington Teknoloji ve Doğa Bilimleri Müzesi 1909’da adını Bilim Müzesi olarak değiştirmiştir. Bu sırada müzenin işlevleri açık bir biçimde tanımlanır: bilimin değişik dallarını ve bunların sanatlara ve sanayiye uygulanışını gözler önüne sermek, bilimin ve icatlar tarihinin ilerlemesinde rol oynamış aletleri korumak, bilim ve sanayi alanında araştırmalar yürüterek ziyaretçilerin isteklerini karşılamak ve son olarak, geniş halk kitlelerinin ilgisini uyandırmak. Ayrıca, müzenin bilim ve teknoloji konularında 500 000’in üzerinde kitap içeren kütüphanesi pek çok araştırmacı ve öğrenciyi kendisine çekmektedir. Müzenin işlevi, kuruluşundan beri, eğitim, araştırma ve boş zaman etkinliklerinin tamamlayıcı ya da birbiriyle yarışan gereksinimlerinin karşılanmasına dayanmaktadır. Geniş bir kitlenin eğitimden yararlanabilmesi ve bilimin geliştirilmesi, öncelikli hedefleri olmaya devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.