Küçük Kaynarca Antlaşması Hakkında Bilgi

Durma Sende Paylaş!

Küçük kaynarca antlaşmasının önemi hakkında kısaca ansiklopedik bilgi. Küçük kaynarca antlaşması maddeleri ve sonuçları nelerdir, kimler arasında imzalanmıştır bilgi sahibi olabilirsiniz.

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşını sona erdiren ve Osmanlı Devletinde önemli toprak kayıplarına yol açan antlaşmadır. Güney Dobruca’daki Küçük Kaynarca kasabasında imzalandığından bu adı almıştır.

17 Temmuz 1774 tarihinde imzalanan ve henüz tahta yeni çıkan I. Abdülhamit tarafından tasdik edilen, yirmi sekiz maddelik bu antlaşmaya göre:

 • Kırım Hanlığı’yla Kuban ve Bucak Tatarları siyâsî bakımdan müstakil olup, ancak dînî işlerinde Hilafet makamına tâbi olacaklardır.
 • Kılburun, Kerç, Yenikale ve Azak Kalesi’yle Dinyeper (Özi) ve Buğ (Aksu) nehirleri arasındaki arazi, Rusya’ya terk edilmiş ve Aksu hudut kabul edilmiştir.
 • Ruslar tarafından işgal edilen Besarabya, Eflak, Boğdan ve Gürcistan ülkeleriyle Akdeniz adaları Osmanlılara iade olunacaktır.
 • Rus ordusu, Bulgaristan’da Tuna’nın sağ sahilinden, bir ay içinde sol sahiline çekilecektir.
 • Rusya, Osmanlı topraklarındaki Ortodoksları daimî surette himaye edebilecektir.
 • Rus sefirlerinin, Eflâk ve Boğdan vaziyetleri hakkındaki müracaatları dikkate alınacaktır. (Bu madde mucibince memleketin işlerinde Rus müdahalesine devamlı açık kapı bırakılmış oluyordu.)
 • Rus ticaret gemileri, Karadeniz’le Akdeniz’de hareket serbestisine sahip olacak ve istedikleri zaman boğazlardan geçebilecekler ve Osmanlı limanlarında kalabileceklerdi. Böylelikle Karadeniz bir Türk gölü olmaktan çıktı.
 • Ruslar, İstanbul’da daimi elçilik bulundurabilecek ve Balkanlar’da istedikleri yerde konsolosluk açabileceklerdi.
 • Bu da Rusların Panslavizm politikasına zemin hazırlamıştır.
 • İngiltere ile Fransa’ya verilen kapitülasyonlar, Rusya’ya da aynen tanınacaktır.
 • Osmanlı Devleti, savaş tazminatı olarak, üç senede ve üç taksitte, Rusya’ya on beş bin kese akça verecektir.
 • Osmanlı Devleti, tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödemiştir.
 • Orta-Kuzey Kafkasya’da Osmanlı Devleti ile Rusya arasında tarafsız bir bölge olan Kabartay ya da Kabardiya, Rusya’ya ilhak edildi.
kucuk-kaynarca-antlasmasi-hakkinda-bilgi Küçük Kaynarca Antlaşması Hakkında Bilgi

Küçük Kaynarca Antlaşması

Antlaşma Sonuçları

Osmanlı Devleti, arazi itibariyle fazla kayba uğramamakla beraber, Rusların Eflak ve Boğdan’a karışmaları, istedikleri yerlerde konsolosluk açabilmeleri ve Ortodoksların hâmisi sıfatını takınmaları gibi maddeler sebebiyle, zayıf anlarında, devamlı olarak bu devletin saldırılarına mâruz kalmıştır.

Ayrıca bu antlaşmayla Kırım’a özerklik verilmesi Rusya’nın sonradan Kırım’ı egemenliği altına alması için bir atlama taşı oluşturmuştur. Nitekim Rusya bu antlaşmanın imzalanmasından 9 yıl sonra Kırım’ı topraklarına katmıştır.

Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti;

 • Bu antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu, Dünya üzerindeki üç büyük devletten biri olma özelliğini kaybetti.
 • Dünyanın sayılı devletlerinden biri olma özelliğini yitirmiştir.
 • Uluslararası saygınlığını kaybetmiştir.
 • Yüzyılın en ağır antlaşmasını imzalamıştır.
 • Karadeniz’de yüzyıllardır devam eden egemenliğini kaybetmiştir.
 • Osmanlı Devleti bu antlaşma ile Avrupa devletlerinin üstünlüğünü kabul etmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması İle İlgili Aşağıdan Yorum Yapabilirsiniz.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.