Kare Nedir? Karenin Alanı Çevresi Formülü Ve Özellikleri Nelerdir?

Tüm kenarları ve açıları birbirlerine 90’ar derece olarak eşit olan dörtgenlere Kare denir. Matematik alanında geometrik şekillerin en temelleri arasında yer almaktadır. Diğer yandan hem dikdörtgen hemde eşkenar dörtgen olmasının nedeni bu özellikleri taşımasıdır.

Peki düzgün bir çokgen olan Karenin özellikleri nelerdir?

Yer alan 4 kenarın uzunlukları aynıdır.

Karşılıklı olan kenarlar paraleldir.

4 açı da 90 dereceye sahiptir.

Karede 2 tane köşegen bulunmakta ve bu köşegenler açı ortay özelliği taşımaktadır.

Karenin tüm açıları birbirlerine eşittir ve köşegenlerin kesişme noktası 90 derecedir.

kare-nedir Kare Nedir? Karenin Alanı Çevresi Formülü Ve Özellikleri Nelerdir?

Karede yer alan köşegenlerin kesiştikleri nokta karenin ağırlık merkezini oluşturmaktadır.

Kare alanı nasıl bulunur? Bir kenar uzunluğunun karesi alana eşittir.

Köşegenler birbirlerini dik olarak ortalamaktadır.

Karenin iç açılarının toplamı 360 derecedir.

Karenin alanı şöyle bulunur:

Karenin bir kenarına a dediğimizi varsayarsak şeklinde alanı hesaplamış oluruz.

2.Mahmut Islahatları

II.Mahmut Dönemi’nde Gerçekleştirilen Islahatlar Nelerdir?

Askeri, siyasi, kültür, eğitim, ekonomi ve sosyal alanda gerçekleştirilen ıslahatlar olarak ifade edeceğiz.

2.Mahmut Dönemi’nde Askeri Alanda Yapılan Islahatlar Nelerdir?

Sekban-ı Cedit ve Eşkinci Ocakları kuruldu.

Asker sayısının belirlenebilmesi için erkek nüfus tespit edildi.

Tarihte Vaka-yı Hayriye yani Hayırlı Olay olarak bilinen Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.

1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye yani Muhammed’in Övülmüş Askerleri olarak bilinen ordu kuruldu.

Harp ve Tıp Okulları açıldı.

2.Mahmut Dönemi’nde Siyasi Alanda Yapılan Islahatlar Nelerdir?

Divanların yerine bakanlıklar açıldı.

Memurlar iç işleri ve dış işleri olmak üzere ikiye ayrıldı.

Askeri alanda ve idari işleri geliştirmek adına danışma meclisleri kuruldu.

Dirlik sisteminin kaldırılması ile birlikte memurlar düzenli ücret ve maaş sistemine tabi tutuldu.

2.Mahmut Dönemi’nde Kültür Ve Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar Nelerdir?

Günümüzün ortaokul ölçüsünde olan Rüştiye mektepleri kuruldu.

Medreselere Avrupa gelişmişliğinde eğitim ve öğretim kurumları açıldı.

Enderunlar kaldırıldıktan sonra devlet yöneticiliği yapabilecek bireyler yetiştiren okullar açıldı.

İlköğretim mecburi hale geldi.

Devlet tarihinin ilki gerçekleştirilerek dış ülkelere öğrenciler gönderildi.

Harp okullarının yanı sıra Tıp Fakülteleri ve Bando Okulları kuruldu.

İlk resmi gazete olan Takvim-i Vakayi 2.Mahmut Döneminde çıkarıldı.

2.Mahmut-Islahatları 2.Mahmut Islahatları

2.Mahmut Dönemi’nde Sosyal Yaşantıda Yapılan Islahatlar Nelerdir?

Tarihte devlet vatandaşların mal varlıklarına el koyabiliyordu. Bu uygulama sona erdi.

Tarihimizin ilk posta ve polis teşkilatları açıldı.

Sağlık alanında ilk kurum açıldı.

Kılık ve kıyafette önemli adımlar atıldı. Devlet çalışanlarına fes ve pantalon zorunlu hale getirildi.

Tüm devlet kurumlarında Padişahın resimleri asıldı.

2.Mahmut Dönemi’nde Ekonomik Yönde Yapılan Islahatlar Nelerdir?

2.Mahmut vatandaşların yerli mallarını kullanması yönünde teşvikler getirdi.

Yine bu dönemde devlet çalışanlarının kıyafetleri yerli mallardan üretildi.

ÖNEMLİ NOT: Osmanlı tarihinde bir tek 2.Mahmut tüm alanlarda ıslahatlar gerçekleştirmiştir.

2.Dünya Savaşı Nedenleri

2.Dünya Savaşının Başlamasına Sebep Olan Nedenler Nelerdir?

  • 1.Dünya savaşının sona ermesinden sonra mağlup düşen devletler ile ekonomik, siyasi, askeri ve hukuk alanlarında zor ve ağır şartların yer aldığı antlaşmalar imzalanmıştı. Böylece Almanya bu durumdan rahatsız oldu.
  • 1.Dünya Savaşının sona ermesinden sonra çizilen sınırlarda milli görüş dikkate alınmadı. Dolayısı ile de sınırlarda sorunlarla birlikte etnik kökenli çatışmalar yaşandı.
  • 1.Dünya Savaşının galiplerinden olmasına rağmen İtalya istediği sonuçları alamadı. İtilaf Devletleri İtalya’yı küçümsedi ve basit bir ülke gibi görmeye başladı. Bundan ötürü İtalya daha saldırgan ve savaşçı bir kimliğe büründü. Mussolini’nin yönetimi ele geçirmesi ile İtalya büyük devlet arzusu ile 2.Dünya Savaşına zemin hazırlamış oldu.
  • Diğer yanda ise Uzak Doğu ülkeleri arasında imparatorluk oluşturmaya çalışan Japonlar, Avrupa’lı ülkeleri Asya Kıtasından atmak istedi.

2.dünya-savaşı-nedenleri 2.Dünya Savaşı Nedenleri

İkinci Dünya Savaşının Nedenleri Hakkında Kısaca Bilgi Aktardık. Sorularınızı yazabilirsiniz.