ÖSYM 2019 Sınav Takvimi

ÖSYM 2019 Sınav Takvimi

Evet merkezi yerleştirme sınav takvimi açıklandı. Gün ve tarih olarak resimlerde bakabilirsiniz. Sizde 2019 yılı yks ne zaman gibi soruları sormaya başladığınızı duyuyor gibiyiz.

2019 yılı ekpps ve kpss sınav tarihleri ne zaman isterseniz sizde aşağıda bakabilirsiniz.Ayrıca KPSS,YKS, ALES, DGS gibi sınav tarihlerine detaylı olarak bakabilirsiniz.

İstatistiksel Araç Ve Duyarlılık

İstatistik teoremler, çok sayıda ölçümün toplanan bilgilerin niteliğini güçlendirmesine olanak verdiğini kanıtlamaktadır.
Bu teoremler, ölçümlerin topluluğunu gösteren histogramın Gauss olasılık yasasının grafik temsiline, yani Gauss eğrisine karşılık gelen sonucu kullanırlar; Gauss olasılık yasası bir metamatiksel fonksiyondur P(x), düzgülüdür, merkezi bir p değerine göre simetriktir ve a niceliği tarafından tanımlanmıştır (cr dağılımın varyansıdır).

Tablolar, x’in tüm değerleri için bu fonksiyonun aldığı değerleri verir. Diğer tablolar, Gauss eğrisiyle, x-ekseni arasında ve y- eksenine paralel eksenler arasındaki tüm alanların hesaplanabilmelerini sağlar. Böylece aşağıdaki sayısal sonuçlar, ölçüm kuramında her zaman iki biçimde kullanılır: alan değerleri ve olasılıklar cinsinden yorumlama.

Grafik Nedir? Grafik Çeşitleri Nelerdir?

Matematikte grafik nedir, ne işe yarar, grafik çeşitleri ve işlevleri hakkında bilgi.

Grafik Nedir?

İstatistik bilim dalında çeşitli yöntemlerle elde edilen sonuçların çizgi ve şekillerle ifade edilmesine grafik denir.

Grafikler günlük hayatta sıkça kullanılır. Bilgilerin daha kolay anlaşılmasını ve daha çabuk yorumlanabilmesini sağlar.
Elde edilen bilgileri grafiklerle göstermek, sonuçların daha anlaşılır olmasına yardımcı olur.

Grafiklerin Hazırlanması

İstatistik (sayımlama), belirli bir amaca yönelik veriler toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, örneklerden elde edilen sonuçları genelleme, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma ve gözlem ilkelerini kapsayan bilime denir.

İstatistik, bilimsel yöntemler kullanarak elde ettiği bilgileri matematiğe uygular. Böylelikle bazı sonuçlara varır. Varılan sonuçların sağlıklı ve güvenilir olabilmesi için, elde edilen bilgilerin düzenli, iyi toplanmış ve herhangi bir etki altında kalınmadan yapılmış olması gerekir.

Grafiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler şunlardır:

1. Anket

Herhangi bir konu üzerinde yapılacak araştırmada , o konuyla ilgili amaca uygun, tarafsız, açık ve anlaşılır soruların ilgili kişilere sorulması ve alınan yanıtlardan yola çıkılarak bir sonuç elde etmek adına yapılan işleme anket denir.

2. Rastgele seçme

Araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular sadece belirli bir çevreden değil birçok çevreden rastgele seçilen kişilere yanıtlandırılarak değerlendirilir. Bu şekilde yapılan bilgi toplama yöntemine rastgele seçme denir.

3. Örnekleme

Yapılan araştırmalarda, yapıldığı birimlerin hepsini incelemeye olanak yoksa, birimlerden örneklem seçilir. Örneklem seçilerek yapılan bilgi toplama işlemine örnekleme denir.

Bu yöntem genelde tarım alanında kullanılır. Tarım ürünlerinin kalitesini belirlemek için üretilen tüm ürünü incelemek mümkün değildir. Bu nedenle özel araçlar tüm ürünün kalitesini belirler. Bu yönteme örnekleme denir.

Gerekli bilgiler toplandıktan ve toplanan istatistik bilgilerin özeti yapıldıktan sonra, bilgilerin toplu olarak görülebilmesi ve kolay anlaşılıp yorumlanabilmesi için grafikler kullanılır.

Grafik Çeşitleri

  • Şekil/Resim grafiği
  • Çizgi grafiği
  • Sütun grafiği
  • Daire grafiği

1. Şekil/Resim Grafiği

Bu tür grafikte sayılar, resim veya şekillerle gösterilir. Grafiğin alt köşesinde bir şeklin veya bir resmin kaç sayı karşılığı olduğu belirtilir. Yarım şekil o sayının yarısı, çeyrek şekil o sayının dörtte biri için kullanılır.

sekil_resim Grafik Nedir? Grafik Çeşitleri Nelerdir?

2. Çizgi Grafiği

Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin çizgi ile ifade edilerek gösterilmesine çizgi grafiği denir.
Çok yönlü kullanma imkanı olduğu için en çok kullanılan grafiktir. Hastanelerde, hastaların günlük vücut sıcaklıkları genellikle bu tür grafiklerle gösterilir. Bir dikey ve bir yatay çizgi çizilerek bunlar eşit aralıklarla bölünür.

Aşağıdaki grafikte bir bisikletlinin her dakikanın sonunda aldığı yol gösterilmiştir. Grafiğe bakarak bisikletlinin hangi dakikalar arasında ne kadar yol aldığı bulunabilir. Örneğin 3 ve 4 dakikalar arasında bisikletli 1250 metreden 1750 metreye ulaşarak 500 metre yol almıştır.

cizgigrafigi Grafik Nedir? Grafik Çeşitleri Nelerdir?

cizgi_grafigi Grafik Nedir? Grafik Çeşitleri Nelerdir?

3. Sütun Grafiği

Toplanan bilgilerin sütun şeklindeki grafik ile gösterilmesine sütun grafiği denir.

Bu tip grafikte gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir. Çizgi grafiğinde olduğu gibi dikey ve yatay çizgiler çizilir ve eşit aralıklara bölünür. Karşılaştırılacak değerler bu aralıklar üzerinde işaretlenir. Aynı genişlikte sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır.

Aşağıdaki sütun grafiğinde bir yerin bir yıllık yağış miktarı gösterilmiştir.

sutun_grafigi Grafik Nedir? Grafik Çeşitleri Nelerdir?

4. Daire Grafiği

Toplanan bilgilerin amaca uygun, çizilen dairenin dilimlere ayrılarak gösterilmesine daire grafiği denir.

Bir bütünün ayrılan çeşitli parçalarını ifade etmek için daire grafiği kullanılır. Çizilen bir daire üzerinde amaca uygun biçimde verileri yüzdelerine göre çeşitli parçalara ayırarak, daire grafiği yapılır.

Aşağıdaki daire grafiğinde bir ailenin aylık gider dağılımı gösterilmiştir.

daire_grafigi Grafik Nedir? Grafik Çeşitleri Nelerdir?

Grafik çeşitleri ile ilgili soruları ve yorumları aşağıdaki kutucuktan iletebilirsiniz.

Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi (Videolu Anlatım)

Matematik dersi onluk bozarak çıkarma işlemi ile ilgili videolu anlatım.

Çıkarma işleminde onluk bozma nasıl olur?

İstediğiniz ders videoları için aşağıdaki yorum bölümünden destek isteyen kullanıcılarımız için yardımcı olunacaktır. Onluk bozarak çıkarma işlemi ile ilgili soruları ve problemleri bize alt kutucuktan iletebilirsiniz.