Heykelcilik Nedir vikipedi

Heykelcilik Klasiköncesi döneminin heykelcilikle ilgili bütün eserlerinde görülen ciddiyet, yerini Feidias sanatının canlılığına bırakır: Yunan sanatının bu en büyük yaratıcısı, kendi yaptığı veya yönetimi altında gerçekleştirdiği, klasik anlayışın en saf ifadesi olan eserlerini Partenon’da oluşturdu. Bu eserler, bugün kaybolmuş olan… Continue Reading

Atlantik Hakkında, Okyanusu Derinliği

ATLANTİK OKYANUSU Pasifik Okyanusu’ndan sonra yüzölçümü bakımından ikinci büyük okyanus olan Atlantik Okyanusu, dünya yüzeyinin beşte birini kaplar. Mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan efsanevi dev Atlas’ın adıyla anılan bu büyük deniz büyük keşifleri takiben, XVI. yüzyılın sonundan itibaren Eskidünya ile… Continue Reading