Bakanların İsimleri Ve Görevleri Nelerdir

Bakanların görevleri, yetkileri ve sorumluluklarını tek bir başlık altında belirteceğiz.

Tüm bakanlar Başbakana karşı sorumludurlar. Diğer yandan da yetkileri dahilinde olan iş ve çalışmaların düzeni ve buyruğu altında çalışan kişilerin eylem, hal ve hareketlerinden de sorumludurlar.

Her bakan bağlı olduğu birimlerin en üst düzeyinde yer alan amiridir.

Bakanların yürütme görevleri kapsam bakımından şu şekildedir.

(a) Bakanlığını ilgilendiren yasaları uygulamak ve normal olarak bakanlığının yetki çevresine giren tüm konu ve işleri yönetmek;

(b) Başbakana ve Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere bakanlığını ilgilendiren kararname, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak;

(c) Kendi bakanlığını ilgilendiren herhangi bir yasa ve bu yasalara uygun olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerin uygulanabilmesi için yönerge, genelge ve benzeri metinleri yayınlamak;

(ç) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Cumhuriyet Bütçesinin kendi bakanlığına ait kısmını hazırlamak ve uygulamak.

490-222 Bakanların İsimleri Ve Görevleri Nelerdir

Bakanların resmi görevlerinin yanı sıra farklı bir iş yapmaları yasaktır. Bakanlar devlet ve kurumların herhangi bir işini doğrudan yada dolaylı olarak kabul etme şansına sahip değildir.

Bakanların maaşları yasa ile ödenir. Maaşlar da hayat pahalılığı ödenekleri ve yolluklar ile düzenlenir.

Başbakan ile Bakanlar Kurulu’nun ilgili bakana verdiği yetkiler ile gerekli görevleri üstlenir ve yerine getirirler.

Güncel Bakanların listesine ulaşmak için buraya tıklayınız. Bakanlar Kurulu’nda yer alan Kabine üyeleri kimlerdir bilgi sahibi olabilirsiniz.