Kaç Çeşit Roman Vardır ve Bunlar Nelerdir Kısaca?

Durma Sende Paylaş!

Roman, insanın iç dünyasını, toplumsal olayları, insan serüvenlerini, insanlık durumlarını yansıtan, düz yazı türünde bir sanat eseridir. Uzun anlatıma dayanır. Yer, zaman, şahıs bütünlüğü vardır. Tema etrafında birbirine bağlı olaylar gelişir ve bu olaylar birleşerek roman halini alır.

Roman Türleri

Roman türleri akımlarına konularına göre ayrılır.

Akımlarına Göre Romanlar: Realist, naturalist, izlenimci, toplumcu, romantik, dışavurumcu gibi akımları esas alınarak yazılan roman türüdür.

Konularına Göre Romanlar: Tarihi, sosyal, macera, duygusal, didaktik, lirik, tahlil, bilimkurgu, belgesel romanı gibi adlandırılan ve konularının isimlerini alan roman türüdür.

Sosyal Roman: Yazar sosyal roman adı altında işlediği konularda toplumsal sorunlara değinir. Ekonomik sorunlar, göç, sınıflar arası çatışmalar sosyal romanı ilgilendiren konular arasındadır.

Tarihi Roman: Konusunu tarihten alan, tarihte yaşamış olan kahramanlar ve bu kahramanların yaşadıkları tarihi roman içerisinde işlenir. Yazar kendi hayal gücünü de ekleyerek tarihi romanı ortaya çıkarır.

Macera Romanı: Serüven romanı olarak da bilinir. Günlük yaşamda gerçekleşme olasılığı düşük olan gizemli ve şaşırtıcı konuları ele alır. Sürükleyici özelliği vardır. Okuyucu roman sonuna kadar merakını sürdürür. Okuyucuya hoş vakit geçirme amacı vardır.

Tahlil Romanı: Çözümleme romanı olarak da adlandırılır. İnsanın ruhsal, psikolojik durumlarını konu alır. Bu durumlara karşı insanın tepkileri ve davranış biçimleri romanda yansıtılır. Hatıra türüne benzer. İnsanın ruhunun derinliklerine inilen bir roman türüdür

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.