İşitme Engelliler Hakkında Bilgi

Durma Sende Paylaş!

isitme-engeliler İşitme Engelliler Hakkında Bilgiİnsan, beş duyusu aracılığıyla algılayabildiklerini beyninde yorumlayarak anlamlandırır.İşitme duyusu da insanın çevresini algılamasına yardımcı olan, çevresindeki canlılarla iletişimini sağlayan bir duyudur.  İşitme  kaybı, bireyin işitme duyarlılığının iletişimdeki görevlerini yeterince yerine getirememe halidir.İşitme engeli ise ; kulağın görevinin yeterince yerine getirememe durumudur. Odyogram bireyin  işitebildiği  ses miktarını ve iki kulaktaki  işitme kaybını gösteren bir grafiktir. Grafiğin başında 125′ ten 8000′ e  kadar sayılar yer alır. Bunlar farklı ses perdeleridir. Kişinin  herhangi bir frekansta verilen sesi işitmemesi durumunda işitme engeli var demektir.

Dünya’ da ve Türkiye ‘ de işitme engelli çoçukların % 90 ı duyan ebeveynlerden doğmaktadır.Özellikle doğuştan ağır  işitme  engeli olan (90 dB üzeri ) ve annesi, babası işitme engeli olmayan çoçuklar doğumdan sonraki ilk 5 yıl içerisinde işaret dili öğrenmelidir. İşitme engeli vakalarının %95’inin doğum öncesinde, doğumda veya çocuk dili kazanmadan önce, %5’inin ise çocuk dili kazandıktan sonra oluştuğu bilinmektedir.

İşitme engelinin nedenlerini doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası olarak gruplandırabiliriz.

Doğum öncesi sebepler;  Doğum öncesi sebeplerin başında kalıtım gelmektedir. İşitme özrü kalıtım yoluyla çocua geçmektedir.

Doğum sırasındaki sebepler; Erken doğum, geç doğum ve geçici kordon dolanması, sezeryanla doğum,  doğum süresinin uzaması ve oksijensiz kalması gibi durumlarda sağırlığa sebep olabilir.

Doğum sonrası sebepler; Doğum sonrasında çocuğun geçirdiği menenjit, ensofalit, kızılcık, kızamık, kabakulak, boğmaca, enfluenza, çiçek gibi bazı enfeksiyon hastalıkları sağırlığa sebep olur.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.