İletişim Nedir? Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Durma Sende Paylaş!

İletişim nedir, ne demektir kısaca vikipedi anlatım. İletişim araçları nelerdir? İletişim türleri ve çeşitleri ile ilgili kısaca özet bilgi.

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar.

Belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması süreci. Örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. Türkçe) kodladığı belirli kelimeleri (mesaj/ileti) ses dalgaları ve hava yoluyla (kanal) dinleyiciye/alımlayıcı (hedef) aktarır. Bu süreçte geri bildirim hedefleniyorsa, iletiyi gönderen başad kaynak, hedef/alımlayıcı ise sonat kaynak olarak tanımlanırlar.

İletişim Öğeleri Nelerdir

 • Kaynak (Gönderici)
 • Alıcı (Hedef)
 • İleti (Mesaj)
 • Bağlam (Gönderge)
 • Dönüt (Geri bildirim)
 • Kanal (Ortam)

İletişim Çeşitleri Nelerdir

iletisim-nedir-turleri-ve-cesitleri-nelerdir İletişim Nedir? Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

İletişim Nedir

Sözlü İletişim: Sözlü iletişimler “dil ve dil-ötesi” olmak üzere 2 alt sınıfa ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmalarını hatta mektuplaşmalarını “dille iletişim” kabul edebiliriz. Dille iletişimde kişiler, ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek anlamlandırırlar. Dil-ötesi iletişim, sesin niteliği ile ilgilidir; sesin tonu ve sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar vb özellikler, dil-ötesi iletişim sayılır. Dille iletişimde kişilerin “ne söyledikleri”, dil ötesi iletişimde ise, “nasıl söyledikleri” önemlidir.

Yazılı İletişim: İnsanın zaman ve mekandaki ilişki sınırlılıklarını genişletmede en etkin iletişim biçimidir. Uzaktan haberleşmede, bilgi ve deneyimleri zaman içinde biriktirme de sözlü iletişime göre daha güvenilir bir yol olan yazı ile iletmenin kökeni, mağara resimlerindedir.

Sözsüz İletişim: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, sesin tonu gibi sözsüz mesajlar kullanılarak kurulan iletişimdir.

Yukarıdaki iletişim çeşitleri çeşitli araçlarla gerçekleşir. Dar manada aşağıda sayacaklarımız iletişim çeşidi sayılabilir:

 • Mektupla iletişim
 • Basın yayın yoluyla iletişim
 • İnternetle iletişim
 • Telefonla iletişim
 • Radyoyla iletişim
 • Telgrafla iletişim
 • Konferans
 • Televizyonla iletişim

İletişim Hakkında Hemen Sorularınızı Gönderebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.