Hücre, Doku, Organ, Sistem ve Organizma Arasındaki İlişki Nedir?

Durma Sende Paylaş!

Hücre-Doku-Organ-Sistem-ve-Organizma-Arasındaki-İlişki-Nedir-250x152 Hücre, Doku, Organ, Sistem ve Organizma Arasındaki İlişki Nedir?
Hücre, Doku, Organ, Sistem ve Organizma Arasındaki İlişki Nedir?

Bir canlıya ait yapısal ve işlevsel özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine hücre denir. hücreler yapısına göre ikiye ayrılır. Yapısına göre hücreler ikiye ayrılır. Bunlar çekirdekli hücreler ve çekirdeksiz hücrelerdir.

Doku: Bitki ve hayvan organlarını meydana getirir. Şekil ve yapı olarak birbirlerine benzerdir. Aynı vazifeyi yapan ve aynı kökten gelen hücrelerin topluluğudur. Belirli görevleri vardır. Örneğin kan hücreleri bir araya gelerek kan dokusunu, kemik hücreleri de bir araya gelerek kemik dokusunu oluşturur. Organların oluşumunu dokular sağlamaktadır.

Organ: Canlı vücuttaki doktorlar bir araya gelerek işlevsel ve anatomik bir bütün oluşturur. Sınırları kesin olarak belirli olan ve belirli bir görevi yapan organizmanın parçasına organ denir. İnsanlarda organlar iç organları, duyu organları, sindirim organları, üreme organları, solunum organları, boşaltım organları, duyu organları ve dolaşım organları olmak üzere sınıflandırılabilir. Organların sınıflandırılması canlı organizmaların türlerine göre değişebilir.

Sistem: Organlar bir araya gelerek sistemi oluştururlar. Solunum organları bir araya gelerek solunum sistemini oluşturur. Yemek borusu mide ince bağırsak gibi sindirim organları bir araya gelerek Sindirim sistemini oluşturur.

Organizma: Birbirleriyle uyum içerisinde olan sistemlerin bir araya gelmesiyle organizmalar oluşur. Organizmalar içerisinde yer alan hücreden sisteme kadar bütün birimler birbirleriyle mükemmel bir uyum içerisinde çalışırlar. Dünyada en mükemmel organizma insan vücudu olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.