Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri

Durma Sende Paylaş!

Gazete çevresinde gelişen metinler ile alakalı kısaca konu anlatımı paylaşılmıştır. Bu yazımızda gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir sorusunun cevabını bulacaksınız.

Makale

 • Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.
 • Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
 • Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
 • Gazete ve dergilerde yayımlanır.

Deneme

 • Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür.
 • Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir.
 • Samimi bir dil kullanılır.
 • Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir.
 • Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.
 • Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür.

Fıkra

 • Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.
 • Gazete yazısıdır.
 • Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.
 • Dil tabiidir.Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.

Sohbet (Söyleşi)

 • Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.
 • Herkesi ilgilendiren konular seçilir.
 • Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle karşısındakiyle konuşu-yormuş hissi verir.
 • İçtenlik, samimilik,doğallık sohbetin özelliklerindendir.
gazete-cevresinde-gelisen-metin-turleri-350x350 Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri

Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri

Eleştiri

Sanat, edebiyat, düşünce eserlerini hem öz hem yapı yönün-den açıklayan, başarılı ve başarısız ya da değerli ve değer-siz yönlerini gösteren, bunları örneklerle somutlaştırıp belirten yazı türüdür.

 • Eleştiri objektif olmalıdır.
 • Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.
 • Eleştirmenin kişisel duygularını kattığı eleştirilere öznel eleştiri, kişisel duygularını katmadığı,objektif olduğu eleştirilere de nesnel eleştiri denir.

Röportaj

Yazarın okuyucularına bir konuyu inandırmak için kişi, eş-ya, eser ya da bir yerle ilgili olarak yaptığı incelemeleri, fotoğraflarla süsleyerek, kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına röportaj denir.

 • Röportaj, bir çeşit haberdir. Fakat, röportajda bilgiden başka, yazarın izlenimleri, düşünceleri, görüşleri de yer alır.
 • Röportajı hazırlayan kişi, konuyu iyice öğrenmeli, yerinde ve gerekli incelemeleri yapmalı, gerekli belgeleri toplamalıdır.
 • Röportaj türü, gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, röportaj, özellikle gazetecilerin uyguladığı bir türdür.

Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri Nelerdir Belirtmek İstedik. Konuyla İlgili Sorularınızı Bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.