Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanları

Durma Sende Paylaş!

yenilenebilir-enerji-kaynagi-250x180 Enerji Kaynakları ve Kullanım AlanlarıEnerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlayabiliriz. Sanayi tesislerinin çalışması, aydınlatma, ısınma ve ulaşımın sağlanmasında büyük ölçüde etkilidir.

Enerji kaynakları yenilenemeyen ve yenilenebilir kaynaklar olarak iki gruba ayırabiliriz.

Yenilebilir Enerji Kaynakları :

 1. Güneş Enerjisi 5.Hidrojen Enerjisi
 2. Hidroelektrik Enerji 6. Biyo- kütle Enerjisi
 3. Jeotermal Enerji 7. Okyanus Enerjisi
 4. Rüzgar Enerjisi
 5. Güneş Enerjisi; Temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı olan güneşin en önemli özelliği bol ve sınırsız olmasıdır. Kullanımı giderek artan güneş enerjisinin önceleri ısı enerjisi olarak son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber elektrik enerjisi olarakta yararlanılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi en çok su ısıtmada kullanılır. Kurulu olan güneş kolektörü miktarı, yapılan son araştırmalarda 2.5-3 milyon m civarındadır.
 6. Hidroelektrik Enerjisi ; Ucuz, temiz ve yenilebilir enerji kaynağıdır. Nehirlere karışan yağmur suyu ya da eriyen kar, su enerjiye dönüştürülebilir. Ülkemiz sahip olduğu hidroelektrik potansiyelini yeterince değerlendiremiyor. Türkiye’ de üreten 138 adet hidroelektrik( HES) bulunuyor. Mevcut HES’ lerden elde edilen enerjinin miktarı 44.2 milyar KWs olarak hesaplanmıştır.
 7. Jeotermal Enerji; Sıcaklığa bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere , ağırlıklı olarak konut, sera, termil tesis ısıtma, endüstriyel uygulamalar, balık kurutma, çimento kurutma, kümes ve ahır ısıtma, şeker endüstrisi, tuz eldesi vb yerlerde kullanılabilir.
 8. Rüzgar Enerjisi; Ülkemizin enerji üretiminde en az yararlandığı yerli kaynağı rüzgardır. Ülkemizde ilk ticari rüzgar santrali 1998 yılında Çeşme’ de kurulmuştur.
 9. Hidrojen Enerjisi; Hidrojen gazı, enerjiyi taşıyan ve çevre kirliliğine yol açmayan gazdır. Hidrojen gazının saklanması ve taşınması güçtür. Kullanım alanları olarakta zeplin ve bazı balonlar gibi hava taşıtlarında, petrolün rafine edilmesinde, amonyak ve metanol üretiminde, metalürji ve gıda sektörlerinde kullanılmaktadır.
 10. Biyo kütle Enerjisi; Fosilleşmemiş organik maddeler için kullanılan terime biyo kütle denmektedir. Kullanım alanları olarak tohum, şeker ve sebze yağından ya da bunların karışımından elde edilmiş bio yakıtların kullandığı otomobillerde kullanılabilir.
 11. Okyanus Enerji; Derin okyanus sularıyla Güneş’ in ısıttığı yüzey suyu arasındaki sıcaklık farkını kullanarak elektrik üretilir.

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları :

 1. Maden Kömürü 3. Petrol
 2. Linyit 4. Doğalgaz 5. Radyoaktif Minareller
 1. Maden Kömürü; Kalori değeri yüksek olduğu için genelde demir- çelik endüstrisinde, geri kalanı ise elektrik üretiminde kullanılır.
 2. Linyit ; Taş kömürüne göre daha az olan kömür çeşididir. Ülkemizin bir çok yerinde bol miktarda bulunur. Kalorisi yüksek olan linyitler konutlarda düşük kalorili olanlar ise termik santrallerde kullanılmaktadır.
 3. Petrol; Ülkemizde üretimin tamamına yakın Güneydoğu Anadolu Bölgesin’ den karşılanır. Günümüzde petrolün işlenmesiyle 80 bine yakın ürün elde edilmektedir. En çok kullanıldığı alanlar benzin, fuel oil, lipit petrol gazı, gazyağı, makina yağı, bazı ısıtma aygıtlarında , uçaklarda, otomobillerde ve bir çok alanda kullanılmaktadır.
 4. Doğalgaz; Yer altındaki boşluklarda petrolün üzerinde oluşan gaz karışımıdır. Kullanım alanları olarak ısı amaçlı, sıcak su amaçlı, mutfak amaçlı, elektrik üretimi santrallerinde, otomoti- boya sektöründe , döküm ocaklarında , çimento, seramik ve tuğla imalatında başlıca kullanılabilir.
 5. Radyoaktif Minareller; Bunlar uranyum ve toryumdur. Bu enerjiye nükleer enerji denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.