Dillerin Sınıflandırılması

Durma Sende Paylaş!

Dillerin Sınıflandırılması nedir? Edebiyat, türkçe dersi konularından Dillerin Sınıflandırılması ile ilgili vikipedi bilgi ile sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

Dillerin Sınıflandırılması Tablo ve Şema ile anlatımı mevcuttur.

Her millet, her kavim aralarındaki anlaşmayı sağlamak için bir iletişim sistemi, yani bir dil meydana getirmiştir. Bundan dolayı dünyada yüzlerce dilin varlığından söz edebiliriz.

Diller, dil bilginleri tarafından araştırıldığında bazılarının arasında şaşırtıcı benzerlikler görülmüştür. Bu benzerliklerden hareketle dillerin gruplara ayrılarak incelenmesinin daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır. Diller arasındaki ses sistemi, yapı, söz dizimi gibi özellikleri göz önüne alınarak “dil aileleri” kavramı ortaya atılmış ve dil gruplarına “dil ailesi” adı verilmiştir. Diller de genel olarak “Kökenlerine Göre Diller” ve “Yapılarına Göre Diller” olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır.

Kökenlerine Göre Diller
Yapılarına Göre Diller

dillerin-siniflandirilmasi Dillerin Sınıflandırılması

Dillerin Sınıflandırılması

Dillerin Sınıflandırılması Hakkında Eklemek İstediğiniz Yada Sormak İstediğinizi Bize İletin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.