Bruner’ın Bilişsel Gelişim Yaklaşımı

Durma Sende Paylaş!

Bruner, kendi bilişsel kuramını oluştururken Piaget’den oldukça etkilenmiştir. Brner’ın kuramının önemli esasları şunlardır;

1- Bilişsel gelişim, tepkilerin uyarıcıdan bağımsız hale gelmesidir.
2- Gelişim, bilgiyi işleme sürecinin ve depolama sisteminin gelişimine bağlıdır.
3- Bilişsel gelişim, bireyin ne yaptığını, ne yapıyor olduğunu başkalarına artan kapasiteyle açıklamasıdır.
4- Bilişsel gelişim için sistemli öğrenci-öğretici etkileşimi gerekir.
5- Bilişsel gelişimde dil önemli bir anahtardır.
6- Bilişsel gelişim, aynı zamanda birçok seçenekle baş etme yeteneğinde artıştır.

Bruner da Piaget gibi bilişsel gelişimi dönemler halinde incelemiştir. Ancak Piaget’den farklı olarak üç dönemde incelemiştir.

1. Eylemsel dönem

Bu dönemde çocuk çevresini eylemlerle bilir, kontekstindeki objelerle müteallik yaşantıyı onlara dokunarak, vurarak, ısırarak, hareket ettirerek kazanır. Çocuğun yaparak öğrenmesi söz konusudur. İlk önce çevreleri eylemleri yoluyla temsil ederler. Edindikleri herhangi bir bilgi ve kendi davranışları yoluyla deneyimlerinden temel alırlar. Piaget’nin duyusal motor dönemdeki çocuğu betimlemesiyle benzerlik gösterir.

2. İmgesel dönem

Bu dönemde bilgi, imgeler yoluyla taşınmaktadır. Görsel bellek gelişmiştir. Ancak çocukların kararları dile değil, duyu organları yoluyla edindiği duyusal etkilere dayılıdır. Bu dönemde çocuklar algılarının tutsağıdır. Herhangi bir nesneyi nasıl algılarlarsa o şekilde zihinlerinde canlandırırlar. Herhangi bir olayı, nesneyi görmeden resmedebilirler. Piaget’nin işlem öncesi döneminin özelliklerini gösterirler.

3. Sembolik dönem

Bruner da Piaget gibi çocukların 7 yaşına geldiklerinde güçlü bilişsel gelişim gösterdiklerini kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.