Basit Karışım ve Ayırma Yöntemleri

Durma Sende Paylaş!

Basit-Karışım-ve-Ayırma-Yöntemleri-250x165 Basit Karışım ve Ayırma YöntemleriKarışım: İki ya da daha fazla maddenin kimyasal özellklerini kaybetmeden biraya gelmesiyle oluşur. Karışımı oluşturan maddelerin her birine bileşen adı verilir.

Karışımların Özellikleri
Karışımı oluşturan maddeler her oranda karışırabilirler. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Erime kaynama noktaları değişkenlik gösteririr. Sabit değildir.

Karışımlar Homojen ve Heterojen Karışımlar olmak üzere 2’ye ayrılır.

Homojen Karışım: Karışımda bileşenler her yere eşit şekilde dağılmış ise bu tür karışımlara denir.  Homojen karışımlara Çözelti adı da verilir. Tuzlu su, alaşımlar, şekerli su, alkol-su karışımı, gazoz ve hava örnek olarak gösterebilir. Katı-katı homojen karışımlara Alaşım adı verilir.

Heterojen Karışım: Bileşenler karışımın her yerine eşit olarak dağılmadıy sa, yani karışıma baktığınızda birden fazla madde görüyorsanız, bu tür karışımlara Heterojen Karışım denir. Sis, duman, meyve saltası, köpük, ayran,süt ve kan örnek olarak verilebilir.

Heterojen Karışımlar süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve kolloit olmak üzere 4’e ayrılır.

Karışımları Ayırma Yöntemleri
Karışımları ayırmak için 4 farklı yöntem vardır.

Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemi
Ayıklama – Eleme – Süzme – Diyaliz

Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemi
Çöktürme – Aktarma (Dekantasyon) – Aktarma (Dekantasyon)- Yüzdürme

Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemi
Kristallendirme – Kristallendirme

Kaynama Sıcaklığı Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemi
Buharlaştırma- Damıtma- Basit Damıtma – Ayrımsal Damıtma

Mıknatıs İle Ayırma Yöntemi
Mıknatıs özelliği olan maddeyi mıknatıs özelliği olmayan maddeden ayırmak için kullanılan yöntemdir.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.