Mustafa Kemal Karşı Muhalefet-Şeyh Said Ayaklanması Kısaca

Mustafa Kemal Karşı Muhalefet-Şeyh Said Ayaklanması Kısaca Mustafa Kemal’in siyasi görüşlerine ve uygulamalarına karşı muhalefet, Cumhuriyet’in ilanından sonra da sürdü. Birinci TBMM’deki İkinci Grup’un yerini başka biçimlerde ortaya çıkan muhalif gruplar aldı. Yeni muhalefet, Cumhuriyet’in ilanı ve hilafetin kaldırılması sürecinde… Continue Reading