Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem (Kısaca Özet)

Durma Sende Paylaş!

Mustafa Kemal Atatürk’ün iletişime verdiği önem ile ilgili kısaca bilgi. Atatürk’ün iletişime verdiği önem ve yaptığı çalışmalar ile ilgili sözleri.

Kitle iletişim araçları ve özelikle de basın , Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi buna benzer devrim sürecinde de Atatürk’e ve çağdaşlaşma hamlelerine yardım etmiştir . Gücünü halktan alan Atatürk , devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapmak yerine inandırma ve halkoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur.

ataturkun-iletisime-verdigi-onem Atatürk'ün İletişime Verdiği Önem (Kısaca Özet)

Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem

Atatürk Kitle Haberleşme araçları , bilhassa okuma – yazma bilmeyi gerektirmeyen radyo ve tv , az gelişmiş yada gelişmekte kalan ülkelerde sosyal gelişmede yada modernleşmede kimi koşulların adına getirilmesi ve değişkenlerin araştırma altına alınmasında kullanılmıştır . Bütün yenileşme çabalarında , geleneksel toplumlardan çağdaş toplumlara geçişte ulusallaşma , ulusal hükümet kurma , ulusal bir siyasa izleme , ulusal bir kültür yaratma ve bunu halka yayma amaçlarından biri olmuştur . Yenileşmenin , değişmenin , çağdaşlaşmanın bu basit aşaması , Atatürk devriminin ulusçu , halkçı , laik , cumhuriyetçi içeriğiyle girişilen her eylemde göz önünde tutulmuştur .

Atatürk’ün milli uğraş yıllarından başlayarak basın – yayınla ilgilenen yaptığı çalışmalar:

4 Eylül 1919 – İrade – i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
10 Ocak 1920 – Hakimiyet – i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
6 Nisan 1920 – Anadolu Ajansı’nın kurulması
7 Ekim 1920 – Ceride – i Resmiye Gazetesi’nin çıkarılması
1925 – Telsiz Telgraf hahından Kanun’un çıkarılması
1927 – Telsiz Telgraf vericilerinin hizmete girmesi
6 Maysıs 1927 – İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması
18 Kasım 1927 – Ankara Radyosu’nun yayınına başlaması

Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem Ve Yaptığı Katkıları Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Mutlaka Bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.