Arap Ülkeleri’nde Müzik

Durma Sende Paylaş!

arap-ulkelerinde-muzik Arap Ülkeleri'nde Müzik

Batılı olmayan gelenekler

Etnik müzik, bütün kıtalarda törenler, şenlikler, ama aynı za-manda günlük çalışmayla ilişkilidir. Çıktığı coğrafi alan, çevredeki ortama ve yerel geleneklere sıkı sıkıya bağlı olan bu müzik üze-rinde güçlü bir etkide bulunur.

Arap ülkeleri

Arap ülkelerinin yayıldıkları alanın genişliği (Arabistan Yarımadası, Irak, Ürdün, Lübnan, Suriye) büyük bir çeşitliliğe yol açar. Bununla birlikte İslam öncesi kökenli klasik müzik ortak paydayı oluşturur; bu müzik özellikle, Emevi (VII.-VIII. yy’lar) ve Abbasi (VIII.-XIII. yy’lar) hanedanları döneminde gelişmiştir. Bu hanedanlar sırasında saraylar canlı birer müzik kültürü merkezi oluşturuyor ve buralarda Yunan düşüncesinden etkilenmiş pek çok kuramsal metin kaleme alınıyordu (el-Kindi, Farabi).

Arap müziği pek çok melodik ve ritmik makam içerir. Doğu üslubunda (Mısır, Irak, Lübnan, Suriye) ut veya kanunla doğaçlama (taksim) esastır. Batı Arap üslubuna (Kuzey Afrika), İspanyol topraklarında yer alan Cordoba’daki Arap varlığına göndermede bulunularak «Endülüs» üslubu da denir; bu repertuvar, insan sesine olduğu kadar müzik dışı öğelere (mistik veya tedavi amaçlı) de büyük önem verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.