Antik Yunan Demokrasisi

Durma Sende Paylaş!

Antik-Yunan-Demokrasisi-250x180 Antik Yunan Demokrasisi

Antik Yunan Demokrasisi

Antik Yunan Demokrasisi (Kleistenes’in reformları)

Atina’mn sivil güçleri tekrar ortaya çıktı ve şehir, Attike’nin demos ile trittis olarak yeniden paylaştırılmasma sahne.oldu. Vatandaşlar, on kabile halinde toplandı, bu kabilelerden her biri, ülkenin üç farklı bölgesinden (şehir, kıyı ve iç kısım) alman üç trittis’i kapsıyordu. Böylece her kabile, çok çeşitli site çıkarlarının küçük bir görüntüsünü sunuyor ve bundan böyle ait oldukları demos’lar- la belirtilen (ve artık geBcs’larımn ismiyle değil) kabile üyeleri, Eupatrideslerin etkisinden daha kolay kurtulmuş oluyodu.

Yunan Şehir devletlerinde demokrasinin başlamasının tarihi

Sparta’nm en sert oligarşi idarelerine destek verdiği şiddetli bir çatışmadan sonra, demos’un desteklediği, bir Alkmeonida- i olan Kleistenes, 508’de kurumlarında Atina demokrasisini yerleştiren radikal bir anayasa reformunu onaylattı.

Söz konusu bu on kabile, siyasetin genel olarak yeniden dü-zenlenmesine, temel teşkil etti. Dokuz arhona, bir yardımcı ilave edildi; hule’de yani Beş Yüzler Konseyi’nde, her kabilenin 50 temsilcisine, yılın onda biri süresince sitenin idaresi teslim edildi (bir pritania). On strategos, çok geçmeden kabile ordularımn yönetimini üstlendi. V. yy’daki Med Savaşları sonunda, Atina’nın bu yeni komutanları önemli bir güce sahip oldu. Nihayet, sürgüne gönderme yasası (demokrasi için tehlikeli olduğuna karar verilen bir vatandaşın, ekklesia’nm oylarıyla, on gün içinde ve on yıllık bir süre için sürgüne gönderilmesi), siteyi tiranlığm muhtemel bir dönüşüne karşı korumaya çalıştı.

Atina Demokrasisi Kısa Bilgi

Atina’da Arkaik dönem, güçlü bir düşüncenin ürünü olan bu reformun ardından böylece, sona ermiş oldu; bu reformun matematiksel (ve hatta geometrik) yapısı, özellikle Pitagorasçılar, felsefecilerin spekülasyonlarıyla kesin benzerlikler gösterir. Site, yeni bir sivilleşme ve aynı zamanda da halkın arasında yayılan bir demos ile, güçlü bir birliğe kavuşmuş olarak, Med Savaşları’nı yaşayacaktı.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.