Mazaret İş Hakkındaki Koşullar Nelerdir

Çalışan işçilerin mazaret hakları vardır.Ama haklarını kullanırken koşulları nelerdir ona bakalım birlikte. İşçilerin, işin gereklerinden kaynaklanmayan, kendi özel yaşamlarını ilgilendiren nedenlerle, işe gelmemeleri durumu “mazeret”, bu anlamda kullanılan izinler de “mazeret izni” olarak adlandırılmaktadır. İşçilerin mazeret izni kullanabilmeleri için, söz konusu mazeretlerinin haklı bir gerekçesinin olması zorunludur. Mazeret izni, genellikle yasayla düzenlenen bir izin hakkı olmayıp, … Okumaya devam et “Mazaret İş Hakkındaki Koşullar Nelerdir”

Piyasada Dengesizliğe Yol Açan Etkenler

Öte yandan piyasanın işleyişiyle ilgili, piyasa geliştikçe ortaya çıkan iç sorunlar da vardır: ekonomik aktörlerin çoğunluğunun rastlantısal olarak akılcı olmayan bir tutum benimsemelerine bağlı veya güçlü grupların oluşmasından kaynaklanan istikrarsızlaşma ve günümüzde mübadelelerin globalleşmesiyle güçlenen, zengin ve yoksul ülke ekonomileri arasındaki uyumsuzluklar gibi. Kitlenin akıl dışılığı. Rekabetin özünü oluşturan yaygınlaşmış taklit, pek çok vesileyle başlangıçtaki … Okumaya devam et “Piyasada Dengesizliğe Yol Açan Etkenler”

Kurumlaşmış Parlamentolar Hakkında Bilgi

XVIII. yy’m sonundan beri, Batı ülkelerinde, iktidarı elinde bulunduranın idamı artık gereksizdi (Albert Camus’nün güçlü anlatımıyla, bu, Tanrı katilliği ile eşdeğer bir şeydi, yani monark ile Tanrı arasında böylesine güçlü bir bağ vardı), çünkü mutlak, irsi ve kontrolsüz bir iktidar kalmamıştı. Onun yerine, insanlar tarafından konulmuş sözleşme veya anayasa biçiminde kanunlar oyun kurallarını açık bir … Okumaya devam et “Kurumlaşmış Parlamentolar Hakkında Bilgi”

Fransa’nın Farklı Yolu

1789’da ilkece yetkisi mutlak olan ve «İlahi hukuk»a dayanan bir kral kerhen de olsa Sınıflar Meclisi’ni (etats generaux) topladı. Fransız geleneğinde, meclisin görevi, ağırlaşan mali durum ve ülkeyi bölen sosyal gerginlikler karşısında krala tavsiyelerde bulunmaktı. Toplum resmen üç sınıfa ayrılmıştı. Birinci sınıf olan ruhban sınıfı, zengin saray adamlarını ama aym zamanda yoksul köy ve kasaba … Okumaya devam et “Fransa’nın Farklı Yolu”