Klasik Türk Müziğinin Tarihi

Klasik Türk Müziğinin tarihçesi hakkında ansiklopedik bilgi. Tarih Batılılar bugün İran, Türk ve Arap müziklerini genellikle ayrı ayn ele almakla birlikte, bütün İslam ülkelerindeki, özellikle de Ortadoğu ülkelerindeki müziği, aynı sanatın değişik görünüşleri sayma alışkanlığı, bazı müzikologlarca hâlâ sürdürülmektedir. Bu… Continue Reading