Atlantik Hakkında, Okyanusu Derinliği

ATLANTİK OKYANUSU Pasifik Okyanusu’ndan sonra yüzölçümü bakımından ikinci büyük okyanus olan Atlantik Okyanusu, dünya yüzeyinin beşte birini kaplar. Mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan efsanevi dev Atlas’ın adıyla anılan bu büyük deniz büyük keşifleri takiben, XVI. yüzyılın sonundan itibaren Eskidünya ile… Continue Reading

Yapay atomlar

Yapay atomlar Doğada saptanmış olan elementlerden ve onların doğal izotop-larından başka, bugün uranyumdan daha ağır elementler bilinmektedir (uranyum, doğal halde bulunan en ağır elementtir), ayrıca doğal halde var olan yeni element izotopları da bulunmuştur. Bu elementlerin veya bu izotopların atomları… Continue Reading