Fareler Niçin Kobay Olarak Kullanılır?

Tıp alanında insanların sağlığı için daha ileri bir seviyeye gelinme gayesi ile araştırmalar ve deneyler yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmalar çoğunlukla ilaçların insan sağlığı ya da hastalığı üzerindeki etkisi ile alakalı olmaktadır.

Örneğin kanser tedavilerinde kullanılan ilaçların ne derece iyi geldiği, hangi ilaçların hangi hastalıkta ne miktarda kullanılması gerektiği gibi bilimsel soruların cevapları deneylerle bulunmaya çalışılmaktadır. Tıp alanında bu deneylerde çoğunlukla fareler kobay olarak kullanılır. Bunun nedeni ise farelerle insanlar arasındaki genetik benzerlik.

Farelerin insan hastalıkları ile ilaçlara olan tepkisi birbirine çok yakın. Yapılan çalışmaların sonuçları insanlarınki ile birbirine çok yakın olma ihtimali yüksek olduğu için fareler sayesinde tıp dünyasında birçok yeniliğe imza atılmakta ve insanlar üzerinde meydana gelen hastalıklarda tedavi süreleri ya da etkileri arttırılmaktadır.

Ayrıca fareler üzerinde çalışılması daha kolay hayvanlardır. Ağırlık olarak daha hafif ve mekansal değişime daha elverişli. Bu konuda belirtmemiz gereken bir husus şudur: kobay olarak kullanılan fareler, laboratuarlarda özel olarak yetiştirilerek mikrop ya da hastalık taşımamalarına özen gösterilmektedir. Bunun da nedeni yapılan deneylerin gerçekçi ve doğru sonuç vermesi içindir.

Tıp alanında doktorların ya da araştırmacıların işini oldukça kolaylaştıran fareler sayesinde tedaviler daha etkili hale gelmekte ve gittikçe farklı hastalıklara da genetiğine müdahale edilmiş farelerle çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.

RBC Nedir , Rbc Belirtileri ve Tedavisi

ALYUVAR HÜCRELERİNİZİ ARTTIRIN VE TAZELEYİN

RBC olarak geçer açılımıysa “red blood cell” anlamına gelir. Yani kelime anlamı kırmızı kan hücresi olarak söylenebilir. Eritrosit olarakda geçer. Bu durum aniden ortaya çıkabilir yada zaman içinde birçok sebepten ortaya çıkabilir. Bu hastalığın önceden teşhis edilmesi kesinlikle önemlidir. Vücut içinde bulunan kırmızı kan hücrelerinin görevi dokulara oksijen taşımaktır. Kırmızı kan hücreleri bir diğer adı eritrotes de denilebilir dokuların düzenli bir şekilde çalışması için gerekli olan alyuvar miktarını ortaya koyar. Hemoglobin miktarına göre dokulara oksijen taşınır. Eğer hemoglobin oranı düşük ise kişinin anemiolduğu anlaşılır.

Ortalama kırmızı kan hücreleri

-Erkeklerde: mikrolitre 4.7 ile 6.1 milyon

-Kadınlarda: mikrolitre 2.2 ile 5.4 milyon arasında bir ölçüdedir.

Kırmızı Kan Hücresi Düşüklüğü Belirtileri ve Tedavileri olarak ele aldığımızda konuyu;

Kırmızı kan hücresi düşüklüğünün en başta gelen nedenlerinden birisi anemidir! Anemi ise demir, B12, yada Folik asit eksikliğinden kaynaklanabilir.

Kan kanseri, Eritropoitein, aşırı kan kaybı(doğum sonrası gibi), yeterince beslenememe, B6, B12, Demir eksikliği gibi bir çok neden gösterilebilir.

RBC Belirtileri;

-Halsizlik, hemen yorulma, çarpıntı, nefes almakta zorlanma gibi ve ayrıca bunlara ek olarak: saç dökülmesi ve kalpte oluşabilecek başka sorunlarda söylenebilir.

RBC Tedavisi için gerekli olan durumları sıraladığımızda;

-Beslenmeye daha çok dikkat etmek ve hücreleri sağlıklı tutmak için çalışılmalıdır.

Bağzı tüketilmesi gereken besinleri saydığımızda;

-Demir= Pekmez, Mercimek ve buna benzer bir çok besinin içersinde yer almaktadır.

-Bakır Deniz hayvanlarında bolca bulunur, karaciğer fasulye vb.

Diğer gerekli besinlerse: B12, A vitamini, B6, Folik asit gibi takviyeler bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

RBC (Eritrosit) Düşüklüğü Nedenleri ve Tedavisi

RBC (Eritrosit) Düşüklüğü Nedenleri ve Tedavisi

RBC( Eritrosit) İngilizce “red blood cell” kelimesinin kısaltmasıdır ve “kırmızı kan hücresi” anlamına gelmektedir. Kırmızı kan hücresine tıpta eritrosit denmektedir. RBC (eritrosit) düşüklüğü, aniden ortaya çıkabildiği gibi, zaman içinde de ortaya çıkabilir. Uygun tedavi için, önce teşhisin iyi yapılması gereklidir. Eğer ciddi bir hastalıktan dolayı RBC düşük değilse, beslenme düzenine ve bazı alışkanlıklara dikkat edilerek bu durum düzeltilebilir.

RBC Eritrosit yani kırmızı kan hücresinin görevi, hücrelere oksijen taşımaktır. Eğer RBC düşüklüğü varsa, vücut hücrelere oksijeni taşımak için daha çok çalışmak zorunda kalır ve eritrosit düşüklüğü kişide anemi olduğunu gösterir. Kişide zamanla, bitkinlik, yorgunluk ve nefes darlığı gibi şikâyetlere yol açar. Sağlıklı kişilerde, eritrosit normal değer aralığı aşağıdaki şekildedir.

Erkeklerde; Mikrolitrede 4.7 ile 6.1 milyon hücre sayısı

Kadınlarda; Mikrolitrede 4.2 ile 5.4 milyon hücre sayısı

RBC (Eritrosit)düşüklüğünün nedenleri;

Eğer kişide Anemi hastalığı varsa, kişinin RBC değeri düşük çıkar. RBC düşüklüğünün diğer nedenleri ise;

 • Kemik iliği hastalığı,
 • Kanser ya da kan kanseri,
 • Plazma hücrelerinin kanseri,
 • Eritropoietin (Bir çeşit hormon) eksikliği,
 • Aşırı kan kaybı,
 • Kan nakli sebebiyle olan alyuvar yıkımı ya da çökelme,
 • Kan damarı hasarı,
 • Yetersiz beslenme, B6, B12 vitaminleri, demir, bakır, folik asit eksikliğidir.

RBC( Eritrosit) Düşüklüğü Tedavisi

RBC (Eritrosit) tedavisinde doğru beslenme kırmızı kan hücresini artıran en etkili yöntemdir. Daha sağlıklı kan hücreleri üretilmesi için, demir, bakır, folik asit, A vitamini, B212, B6 içeren besinler tüketilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve doktor eşliğinde ilaç tedavisine başlanmalıdır.

Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanları

yenilenebilir-enerji-kaynagi-250x180 Enerji Kaynakları ve Kullanım AlanlarıEnerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlayabiliriz. Sanayi tesislerinin çalışması, aydınlatma, ısınma ve ulaşımın sağlanmasında büyük ölçüde etkilidir.

Enerji kaynakları yenilenemeyen ve yenilenebilir kaynaklar olarak iki gruba ayırabiliriz.

Yenilebilir Enerji Kaynakları :

 1. Güneş Enerjisi 5.Hidrojen Enerjisi
 2. Hidroelektrik Enerji 6. Biyo- kütle Enerjisi
 3. Jeotermal Enerji 7. Okyanus Enerjisi
 4. Rüzgar Enerjisi
 5. Güneş Enerjisi; Temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı olan güneşin en önemli özelliği bol ve sınırsız olmasıdır. Kullanımı giderek artan güneş enerjisinin önceleri ısı enerjisi olarak son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber elektrik enerjisi olarakta yararlanılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi en çok su ısıtmada kullanılır. Kurulu olan güneş kolektörü miktarı, yapılan son araştırmalarda 2.5-3 milyon m civarındadır.
 6. Hidroelektrik Enerjisi ; Ucuz, temiz ve yenilebilir enerji kaynağıdır. Nehirlere karışan yağmur suyu ya da eriyen kar, su enerjiye dönüştürülebilir. Ülkemiz sahip olduğu hidroelektrik potansiyelini yeterince değerlendiremiyor. Türkiye’ de üreten 138 adet hidroelektrik( HES) bulunuyor. Mevcut HES’ lerden elde edilen enerjinin miktarı 44.2 milyar KWs olarak hesaplanmıştır.
 7. Jeotermal Enerji; Sıcaklığa bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere , ağırlıklı olarak konut, sera, termil tesis ısıtma, endüstriyel uygulamalar, balık kurutma, çimento kurutma, kümes ve ahır ısıtma, şeker endüstrisi, tuz eldesi vb yerlerde kullanılabilir.
 8. Rüzgar Enerjisi; Ülkemizin enerji üretiminde en az yararlandığı yerli kaynağı rüzgardır. Ülkemizde ilk ticari rüzgar santrali 1998 yılında Çeşme’ de kurulmuştur.
 9. Hidrojen Enerjisi; Hidrojen gazı, enerjiyi taşıyan ve çevre kirliliğine yol açmayan gazdır. Hidrojen gazının saklanması ve taşınması güçtür. Kullanım alanları olarakta zeplin ve bazı balonlar gibi hava taşıtlarında, petrolün rafine edilmesinde, amonyak ve metanol üretiminde, metalürji ve gıda sektörlerinde kullanılmaktadır.
 10. Biyo kütle Enerjisi; Fosilleşmemiş organik maddeler için kullanılan terime biyo kütle denmektedir. Kullanım alanları olarak tohum, şeker ve sebze yağından ya da bunların karışımından elde edilmiş bio yakıtların kullandığı otomobillerde kullanılabilir.
 11. Okyanus Enerji; Derin okyanus sularıyla Güneş’ in ısıttığı yüzey suyu arasındaki sıcaklık farkını kullanarak elektrik üretilir.

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları :

 1. Maden Kömürü 3. Petrol
 2. Linyit 4. Doğalgaz 5. Radyoaktif Minareller
 1. Maden Kömürü; Kalori değeri yüksek olduğu için genelde demir- çelik endüstrisinde, geri kalanı ise elektrik üretiminde kullanılır.
 2. Linyit ; Taş kömürüne göre daha az olan kömür çeşididir. Ülkemizin bir çok yerinde bol miktarda bulunur. Kalorisi yüksek olan linyitler konutlarda düşük kalorili olanlar ise termik santrallerde kullanılmaktadır.
 3. Petrol; Ülkemizde üretimin tamamına yakın Güneydoğu Anadolu Bölgesin’ den karşılanır. Günümüzde petrolün işlenmesiyle 80 bine yakın ürün elde edilmektedir. En çok kullanıldığı alanlar benzin, fuel oil, lipit petrol gazı, gazyağı, makina yağı, bazı ısıtma aygıtlarında , uçaklarda, otomobillerde ve bir çok alanda kullanılmaktadır.
 4. Doğalgaz; Yer altındaki boşluklarda petrolün üzerinde oluşan gaz karışımıdır. Kullanım alanları olarak ısı amaçlı, sıcak su amaçlı, mutfak amaçlı, elektrik üretimi santrallerinde, otomoti- boya sektöründe , döküm ocaklarında , çimento, seramik ve tuğla imalatında başlıca kullanılabilir.
 5. Radyoaktif Minareller; Bunlar uranyum ve toryumdur. Bu enerjiye nükleer enerji denir.