Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanları

Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlayabiliriz. Sanayi tesislerinin çalışması, aydınlatma, ısınma ve ulaşımın sağlanmasında büyük ölçüde etkilidir. Enerji kaynakları yenilenemeyen ve yenilenebilir kaynaklar olarak iki gruba ayırabiliriz. Yenilebilir Enerji Kaynakları : Güneş Enerjisi 5.Hidrojen Enerjisi Hidroelektrik Enerji 6. Biyo-… Continue Reading