Atatürk İle Lozan Barış Antlaşması

Lozan Antlaşması

Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti’nin imzaladığı Sevr Ant-laşmasına karşı çıkmış ve sert tepki göstermişti. İzleyen dönemde, Milli Mücadele’yi kararlı biçimde sürdürerek zaferle sonuçlandırmakla İtilaf Devletlerini masaya oturmak zorunda bırakmış oluyordu. Lozan Konferansı, 21 kasım 1922’de İsviçre’nin Lozan (Lausanne) şehrinde başladı. Türk heyetine İsmet Paşa’nm başkanlık ettiği konferans, İngiltere’nin Boğazlar rejimi ve Musul bölgesi konularındaki isteklerinde ısrarlı olması nedeniyle fazla bir ilerleme sağlanamadan kesintiye uğradı (4 şubat 1923). Okumaya devam et “Atatürk İle Lozan Barış Antlaşması”

Ödev Nutuk Mustafa Kemal Atatürk

NUTUK

Atatürk’ün 15-20 ekim 1927’de toplanan Cumhuriyet Halk Partisi İkinci Kurultayinda yaptığı uzun konuşma Nutuk adıyla anılır. Kurtuluş Sa- vaşimn başlangıcından 1927’ye kadar olan olayların anlatıldığı Nutuksun Atatürk tarafından okunması 36 saat 33 dakika sürmüştür. Nutuk, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 mayıs 1919’da ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatan «Vaziyet ve Manzara-yı Umumiye» bölümüyle başlar. Kurtuluş Savaşimn bütün safhaları uzun uzun ve ayrıntılarıyla anlatılır. Milli Mücadele sonrası kısaca kaleme alınmıştır. Atatürk Nutuk’u muhtemelen daha uzun bir metin olarak düşünmüş, ancak sağlık durumu bu tasarıyı tam olarak gerçekleştirmesine izin vermemiştir. Etkili bir anlatıma sahip olan eser, gençliğe ve gelecek kuşaklara görevlerini hatırlatan «Gençliğe Hitabe» ile sona erer. Dili bakımından klasik Osmanlıca’mn en iyi örneklerinden biridir. Okumaya devam et “Ödev Nutuk Mustafa Kemal Atatürk”

Mustafa Kemal Atatürk İle Barışa İlk Adım

Barışa ilk adım

Büyük Taarruz’un başarıya ulaşmasının ardından, 23 eylülde itilaf Devletleri Mustafa Kemal’e bir nota göndererek askeri harekatın durdurulmasım ve bir barış konferansımn toplanmasını istediler. Bu arada mütarekeden sonra Doğu Trakya, Edirne ve Boğazlardaki birliklerin geri çekileceği güvencesini verdiler. Bu notaya 29 eylül günü cevap veren Mustafa Kemal, ateşkesin kabul edildiğini ve görüşmelere 3 ekimde başlanabileceğini bildirdi. Okumaya devam et “Mustafa Kemal Atatürk İle Barışa İlk Adım”

Mustafa Kemal Başkomutanlık Durumundayken

Başkomutan

Yunanlılar, Batı Cephesi kuvvetlerinin direncini kırmak, TBMM’yi Sevr Antlaşması’nı kabule zorlamak amacıyla temmuz 1921’de geniş çaplı bir saldırı başlattılar; kısa sürede Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirdiler. Batı Cephesi birlikleri Sakarya’nın doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine TBMM’de milletvekillerinin çoğunluğu Mustafa Kemal’in ordunun başına geçmesini istedi. Mustafa Kemal, 4 ağustos tarihli gizli oturumda, üç aylık bir süre için TBMM’nin yetkilerim de üstlenmek koşuluyla başkomutanlığı kabul edeceğini açıkladı. Bu, TBMM’de sert tartışmalara yol açtı; ama çoğunluk Mustafa Kemal’in isteğini kabul etti. 10 ağustosta ileri harekata başlayan Yunan kuvvetleri 23 ağustosta Sakarya’daki Türk cephesiyle temasa geçti. Okumaya devam et “Mustafa Kemal Başkomutanlık Durumundayken”