Afrika’da Dinsel Yenilenme

AFRİKA’DA YENİ DİNSEL AKIMLAR, HIRİSTİYANLIKTA VEYA İSLAMİYETTE DEĞİŞİKLİKLER YAPARAK TOPLUMSAL VE SİYASAL TALEPLERİNİ BÜTÜNLEŞTİRMİŞLERDİR. Afrika’da, Hıristiyanlığın veya İslamiyetin içinde doğan bağımsızlık ve kurtuluş hareketleri, dini kullanarak, güç ilişkilerinin, toplumsal sistemlerin ve anlayışların değiştirilmesini sağlamaya çalışmışlardır. Bu akımların çeşitli ortak noktaları… Continue Reading

Çağımızdaki Bağdaştırmacılık

AVRUPALILARIN DENİZAŞIRI yayılmacılığı, yerli kültürler ve dinlerin tepkisine yol açtı. Afrika’da İslam egemenliğindeki bölgelerin yakınında yaşayan halklar da benzer şekilde etkilendiler. Yerli kültlerin yandaşları, daha güçlü sistemlerle kurulan ilişkilerden de yararlanarak eski ve yeni din öğelerini birleştirerek yeni dini akımlar… Continue Reading

Tören Deneyimi Nedir

Tören deneyimi TÖRENLERDE MÜZİK VE DANSIN ÖZEL BİR YERİ VARDIR. TÖRENLER, TRANSLA VEYA CİN TUTMASIYLA DORUK NOKTASINA ULAŞIR. Topluluk içindeki ayinlere katılmak, inananlara dininin anlamını ve değerlerini kavrama olanağı verir. Yaşanan deneyim, duyumlarla algılanarak bireyin vücudunda yerleşir: müzik ve ritim… Continue Reading

Ayinlerin Uygulanması Hakkında Bilgi

Uygulamalar AYİNLER, İNSANLARIN TANRILARLA İLETİŞİM KURMAK VE BARIŞ YAPMAK İÇİN YARATTIĞI VE KULLANDIĞI ARAÇLARDIR. İnsanın değişmez çabası olan tanrılarla barışı korumak, ayinlerin çoğuna birer ihtiyat tedbiri özelliği kazandırır, işaretlerin arasına saklanmış güçlerin niyetlerini yorumlamak, bu güçlerin koyduğu yasaklara uymak, onları… Continue Reading